När vi nyligen skrev om Coops etablering med anledning av att man valt att lägga ner i Linköping, Norrköping och Mjölby var företaget kryptiska kring var den planerade affären i Motala skulle placeras. Det väckte reaktioner eftersom man tidigare varit tydliga med att det är kvarteret Linden som är aktuellt och eftersom det pågår ett bygglovsärende för butiken där. Nu vill dock Coop förtydliga.

– Vi vill etablera oss i Motala och det är kvarteret Linden som gäller. Det finns inget annat läge som är aktuellt utan det är dit vi vill komma, säger Pernilla Sandström, etablerings- och projektchef på företaget.

Hon säger vidare att man är angelägna om en etablering i Motala eftersom det inte finns någon Coop-butik här i dag. Det man väntar på nu är att kommunen och företaget som ska bygga butiken ska lösa bygglovsfrågan.

Artikelbild

| Coop preciserar nu sitt svar om kvarteret Linden.

Varför gav ni inget rakt besked om platsen i den förra intervjun?

– Normalt sett är vi inte så öppna som vi har varit i den här processen. Generellt så vill vi inte diskutera specifika lägen eller tidsplaner förrän alla handlingar är på plats och allting är i lås, säger Pernilla Sandström.

När kommer butiken att vara på plats?

– Först måste bygglovsfrågan lösas. Sedan vill vi som sagt var inte vara så specifika med tider, men jag kan säga att det är inom överskådlig tid. Vi kommer till Motala, det är en viktig ort för oss, säger Pernilla Sandström.