Kvinnan beviljades bostad med särskild service sommaren 2016, men beslutet har ännu inte verkställts. Hon har inte erbjudits annat boende under tiden, däremot insatser i form av kontaktperson och daglig verksamhet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansökte om att kommunen skulle tvingas betala en straffavgift och nu har förvaltningsrätten i Linköping gett myndigheten rätt. Enligt domen ska kommunen betala 750 000 kronor för dröjsmålet.

Kommunen har tidigare motsatt sig IVO:s krav och uppgett att man har fokus på att finna lösningar för målgruppen inom LSS och att det finns planer för ett nytt gruppboende.

Domstolen anser att kvinnan har tvingats vänta orimligt länge och att insatserna hon beviljats inte är ett alternativ till bostad.