Cyklarna påträffades i samband med en husrannsakan hemma hos mannen i juni. Tre av cyklarna stod fastkedjade utomhus. Som bevis nämndes att en nyckel, som passade till hänglåset till en kätting som höll dem fastlåsta, hittats i mannens ryggsäck. I bostaden påträffades även cykelsadlar, cykelväskor samt en cykeldator.

Den misstänkte har förklarat att han knappt bott i lägenheten, flera andra personer har vistats där. Han kände inte till den påträffade utrustningen, eller cyklarna utomhus. Inte heller nyckeln till låset.

Tingsrättens bedömning är att det saknas bevis för att knyta mannen till stölderna. "Den tidsrymd under vilken tillgreppen kan ha skett lämnar också utrymme till alternativa förklaringar till vem eller vilka som tillgripit cyklarna".

Mannen döms dock för ringa narkotikabrott, två tillfällen, med påföljden dagsböter.