Uppgifterna kommer från bibliotekets egen verksamhetsredovisning.

– Vi tycker att det här är jätteroligt och det är helt och hållet Kirsti Honkanens förtjänst, hon servar både folkbiblioteket och skolan. Hon ska ha all ära, säger bibliotekschef Johanna Hagelin.

En anledning till den stora ökningen, säger Hagelin, beror på samarbetet med olika aktörer på orten och att det händer mycket på det lilla biblioteket. Det är också lättare att komma närmare medborgarna i ett mindre samhälle, tror hon.

– Men att det skulle bli en så pass stor ökning förvånar oss alla.

Kirsti Honkanen berättar själv att man fått i gång olika grupper på biblioteket där människor kommer regelbundet, utöver låntagarna.

– Vi har bokcirklar, utställningar och filmvisning. Det blir mer som en mötesplats, säger hon.

Även för de yngre besökarna anordnas aktiviteter och Kirsti Honkanen tycker att det är viktigt att barn tidigt får en relation till biblioteket.

– Det är jätteroligt att det går att påverka och få ett gensvar, säger hon om resultatet.

Kan huvudbiblioteket ta efter något från grannorten?

– Vi jobbar med evenemang precis som i Tjällmo, säger Johanna Hagelin.

Men det finns utmaningar även i Motala, medger hon.

– Det är hur vi ska kunna driva Digidelcenter i den ordinarie verksamheten nu när projektet tar slut efter tre år. Det är viktigt att alla ska kunna vara en del av samhället i dag där mycket information bara är digital.