Arrangörer var Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i samråd med Framtid Borensberg. Tanken var att diskutera sådant som vilken service som finns nu och vilken service man vill se i Borensberg i framtiden för sig själva och blivande invånare.

Ewa Carlgren Nilsson, processledare för "Service i samverkan" på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i Motala kommun,säger att det inte är något fel på den befintliga servicen.

Men det finns enligt henne saker som diskussionsdeltagarna saknar:

Artikelbild

| Ewa Carlgren Nilsson, processledare för "Service i samverkan" på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i Motala kommun.

– Till exempel sjukgymnastiken och man skulle vilja ha en simhall och en bättre sporthall.

Önskemål om mer bostäder fördes också fram och Borensbergs centrum diskuterades. Exempelvis så var ett av förslagen enligt Ewa Carlgren Nilsson ett nytt seniorboende i Icas gamla lokaler.

Dessutom berördes frågor om samverkan med lokala utvecklingsgrupper och med kommunens politiker och tjänstemän.

Två Motalapolitiker deltog för övrigt i diskussionsträffen, nämligen Kjell Fransson (L) och Lena Berglert (C).

Artikelbild

| Ewa Carlgren Nilsson, processledare för "Service i samverkan" på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i Motala kommun.

Ewa Carlgren Nilsson har tidigare besökt Tjällmo, Nykyrka och Klockrike och snart väntar platser som Godegård, Lönsås, Sjökumla och Karlsby. Carlgren Nilsson kommer sedan att sammanställa alla åsikter från träffarna.

– Det ska presenteras för politiker och tjänstemän i kommunen men också för grupperna själva, förklarar hon.