Tidningen har tidigare rapporterat om bristen på parkeringsplatser i stationsområdet.

Nu meddelar Motala kommun att fler är på gång.

Ytan i norra änden av parkeringen, där Industrigatan möter Bollhusgatan, ska genomgå en förändring. Platsen används i dag som parkering med plats för fyra bussar.

Här skapas i stället en parkering som rymmer 30 personbilar.

Arbetet påbörjas vecka 21.

Enligt kommunen väntar ytterligare förändringar på Industrigatan. För att bibehålla framkomligheten kommer man nu att sätta upp ett parkeringsförbud på västra sidan, mot bebyggelsen.

Nämnda bussparkering flyttas till Industrigatans östra sida, mot Norra parkeringen.