Samtidigt medger han att det inte finns några skriftliga avtal med vårdnadshavare om en specifik summa, om det visar sig att utrustning skadats av oaktsamhet.

Gäller inte försäkring/självrisk?

– Det finns ingen självrisk. Det hade blivit en alldeles för stor kostnad för oss. Istället köpte vi in en mer stryktålig variant av utrustning, säger Kent Landoff.

Men i låneavtalen som vårdnadshavare skrivit under står det inte något om att kommunen saknar självrisk för skolors IT-utrustning. Det står heller inte hur mycket man förväntas betala om man själv vållar skadan.

Tycker du att informationen i avtalet är optimal?

– Nej.

Vad gäller för de vårdnadshavare som fått information om att de måste betala 4 300 kronor?

– Skolan kommer att kontakta respektive vårdnadshavare för att komma till en överenskommelse gällande ekonomisk ersättning.

På vilket sätt kommer ni att hantera ärenden där utrustning bedöms ha gått sönder av oaktsamhet?

– Enligt statliga styrdokument ska skolan ta hänsyn till hushåll med svag ekonomi i samband med avgifter i skolan. Även skolan har en pressad ekonomi och vill lägga sina resurser på aktiviteter som leder till högre måluppfyllelse och studieresultat och inte betala för elever som i oaktsamhet förstör datorer.Vi får ta det från fall till fall.

Omkring 1 200 datorer har köpts in till elever som går på högstadiet i kommunen, men det finns inga lånedatorer om någon går sönder.

Är det rimligt att vara utan utrustning i fem månader?

– Nej, det är förstås inte acceptabelt. Av de trasiga datorerna som lämnats in hade flera förstörda skärmar och vi fick inga besked från leverantören under lång tid om kostnaden att laga eller byta dessa. Vi fick då inte tillbaka datorerna och därför har elever fått vänta alltför länge. Skolorna har heller inga lager med ersättningsdatorer, även om det beställdes extradatorer till terminsstarten. Under hösten fick vi också många nya elever till kommunens skolor och då uppstod en brist på lånedatorer. Samtidigt är de även personbundna, vilket komplicerar hanteringen. Men jag lovar att de som varit utan dator länge kommer att få en ny så snabbt det är möjligt, säger Kent Landoff.

Fotnot: Lånedatorer från skolor omfattas av hemförsäkringens allriskskydd (Folksam). Är det en plötslig och oförutsedd händelse så kan man få ersättning för skadan.