Det var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som på uppdrag av regeringen förberedde och samordnade skolvalet 2018. De kommer även att hålla i valet till Europaparlamentet nästa år.

Nu har man fått in godkända resultat från 1 528 skolor. Eleverna, på högstadie- och gymnasienivå, har endast röstat i riksdagsvalet. De fem största partierna på riksnivå blev (i procent): Moderaterna (21,23), Socialdemokraterna (19,53), Sverigedemokraterna (15,5), Centerpartiet (12,15), Miljöpartiet (10,27 ).

Om man ser till Motala kommun, så är det samma topp fem, med skillnaden att Vänsterpartiet tar femte plats istället för Miljöpartiet.

Detta var de tre populäraste partierna på respektive skola - procent i parentes:

Platengymnasiet: Moderaterna (28,43), Socialdemokraterna (23,02), Centerpartiet (11,22).

Fria Intermiliaskolan: Vänsterpartiet (27,03), Moderaterna (18,92), Socialdemokraterna (16,22).

Hällaskolan: Sverigedemokraterna (24,62), Moderaterna (22,05), Socialdemokraterna (14.36).

Karin Boye-skolan: Moderaterna (28,8), Centerpartiet (23,37), Socialdemokraterna/Vänsterpartiet (13,04).

Mariebergsskolan: Moderaterna (25,53), Socialdemokraterna (17,73), Sverigedemokraterna (14,89).

Skolgårda skola: Moderaterna/Sverigedemokraterna (20,42), Socialdemokraterna (18,33).

Södra skolan: Socialdemokraterna (29,12), Moderaterna (23,63), Sverigedemokraterna 22,53).

Zederslundsskolan: Socialdemokraterna (34,3), Moderaterna 30,99), Sverigedemokraterna (10,74).