"Borensberg då och nu, del 2" heter den drygt 200-sidiga volymen, vilken även beskriver övrig service i Borensbergsområdet, såväl samhällelig som privat. Boken följer upp en utgåva från 2016 som skildrade ortens affärs- och industriutveckling genom historien.

Föreningen berättar gärna via bilder. I nya boken möter vi både gamla skolklasser – i forna socknarna Brunneby och Kristberg har det funnit ett 20-tal byskolor – och personalgrupper och boende inom äldreomsorgen. Liksom tandvårdspersonal, frisörer, banktjänstemän ...

– Vi tycker att det är viktigt att sprida kunskap om hur bygden har utvecklats. Äldrevården började till exempel med en fattigstuga i Visselmyra. Bilderna gör allt mer levande, men är också viktiga för igenkänning och bidrar till att locka köpare. Det ska vi inte sticka under stol med. Till faktainsamlandet hör därför att i möjligaste mån också ta reda på namnen på personerna på bilderna, säger hembygdsföreningens ordförande Anders Åhammar.

Artikelbild

| Hembygdsvänner i Borensberg släpper ny bok. Damerna heter Berit Flyckt, Hjördis Westerlund och Gertie Rubin. Och herrarna Bertil Carlsson, Rolf Tillgren, Christer Andersson, Tommy Löfstedt och Anders Åhammar.

Föreningen förfogar själva över en hel del fotografier, men via kontakter med andra borensbergare går man gärna igenom även privatsamlingar.

En stolthet för Borensberg inom skolområdet är epoken med urmakarskolan. Gertie Rubin, också hon i hembygdsföreningens styrelse, minns skolan under sin ungdom – och av ett särskilt skäl:

– Med skolan fick vi tjejer killar att spana in, det var inte så gott om sådana innan.

Boken börjar säljas under lördag eftermiddag på Svanen. En lämplig farsdagspresent?