Det mest oprövade kortet är Mark Henriksson, 39 år och med blott ett års erfarenhet som ersättare i bildningsnämnden.

Han jobbar på Mariebergsskolan som pedagogassistent för barn med särskilda behov. Hans examen är annars som gymnasielärare i filosofi och historia.

– En fantastisk, men säkert också tuff utmaning. Men samtidigt finns det ett stort utrymme för att effektivisera och göra något bra, säger Mark Henriksson om det nya uppdraget.

Artikelbild

| Mats Andersson (L) i samband med valförlusten 2010. Nu tillbaka i maktposition som socialnämndens ordförande.

En pedagog som ordförande för bildningsnämnden – blir man inte lite som sin egen chef då?

– Jag förstår frågan. Men jag ser det inte så. Snarare är det bra med insikt i hur skolans värld fungerar och hur olika reformer påverkat.

Vad händer närmast?

– Den nya nämnden tillträder inte förrän i januari. Till dess gäller det att läsa på och sätta sig in i allt som är på gång, det är en stor organisation.

Artikelbild

| Förra oppositionsrådet Caroline Unéus (M) blir ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Godegårds skola?

– Vi väntar på återkoppling från föräldrarna om ett möte nu i höst. Vi måste först veta hur stort intresset är för att öppna skolan igen.

För Liberalernas Maths Andersson, 66, innebär ordförandeskapet för socialnämnden comeback i flerdubbel bemärkelse. Han hade uppdraget perioden 2006-2010 och det handlade redan då om en återkomst. Men sedan allianspartierna förlorat makten lämnade han politiken, förutom en styrelsepost i Bostadsstiftelsen Platen.

Alliansens förhandlare Erik Backman (M) beskriver Maths Anderssons rutin som värdefull med tanke på Motalas demografiska förändringar och därmed behov av fler äldreboendeplatser, samtidigt som socialnämnden dras med ekonomiska bekymmer.

Tidigare oppositionsrådet Caroline Unéus, 54, tar över den nykomponerade samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi känner ett stort förtroende för Caroline, med sitt kunnande inom Motalas kommunpolitik, sitt nätverk i regionen och sin förmåga att driva frågor pragmatiskt, kommenterar Erik Backman.

Ordförandeskapen fastställs formellt av kommunfullmäktige den 10 december och gäller sedan från 1 januari.

Uppdragen för Henriksson och Andersson är på heltid. Båda får även kommunalrådstitel och ett månadsarvode på 43 485 kronor (65 procent av motsvarande arvode för en riksdagsman).

Caroline Unéus ordförandeskap är en deltidsbefattning på 75 procent och arvoderas med 32 613 kronor per månad.