Särnehed är själv elev på Platengymnasiets teknikprogram och tillsammans med Elin Cederbrant höll hon tre föreläsningar om typ 1-diabetes inför alla sina skolkamrater. Elin Cederbrant, som startat den ideella föreningen Together Against Diabetes1, arbetar som föreläsare och reser runt i hela Sverige. Den tredje föreläsningen på Platengymnasiet var den hundrade i ordningen för henne. Bakgrunden till föreläsningarna var att Mathilda Särnehed kände att hon ville göra någonting om diabetes för alla på sin skola.

– Jag vill öka kunskapen kring sjukdomen.

De två tjejerna lärde känna varandra när Elin Cederbrant arbetade tillsammans med Mathilda Särneheds pappa. Särnehed frågade då Elin Cederbrant om hon ville hjälpa henne med föreläsningar och så blev det alltså. De tre föreläsningarna på Platengymnasiet var de första som de har gjort tillsammans. Och de säger att det säkert kan bli en fortsättning på det gemensamma föreläsandet i framtiden.

Publiken som bänkat sig i aulan fick höra dem berätta öppenhjärtigt om sina egna erfarenheter av sjukdomen och hur det är att kämpa mot och leva med den i vardagen. Från att ha varit två friska och idrottande tjejer insjuknade de i typ 1-diabetes samma år, 2010.

– En dödlig diagnos som vi aldrig kommer att bli av med, säger Elin Cederbrant som också beskriver det som ett besked om att "nålar skulle vara en stor del av vår vardag och att ingenting någonsin skulle bli sig likt igen".

Mathilda Särnehed säger att hon alltid försöker vara positivt inställd till allt hon gör och hon försöker också alltid att vara positivt inställd till sin diabetes.

– Men det är också viktigt att våga prata allvar, för om eller när det händer mig eller Elin någonting så är det viktigt att folk vet hur de ska agera. Det är nämligen skillnaden mellan liv och död.

Särnehed sade också under föreläsningen att hon inte är rädd för sjukdomen och att hon har lärt sig hantera den.

– Och jag tänker absolut inte låta den vinna!

Under föreläsningens gång växlade föreläsarna mellan att ge olika typer av information om sjukdomen i sig och att dela med sig av personliga erfarenheter. Publiken fick se en film där Mathilda Särnehed har filmat en hel dag i sitt liv med allt vad det innebär av ständig koll på blodsockret och tillförsel av insulin.

Ett filmklipp med en dramatiserad händelse där en liten flicka drabbas av lågt blodsocker och faller ihop under en idrottslektion visades också för publiken under föreläsningen. Detta filmklipp är en del av en informationsfilm om typ 1-diabetes, en film som är finansierad med pengar som Elin Cederbrant själv har samlat in för att den skulle bli verklighet. Visningen av filmklippet följdes bland annat upp med en uppmaning från föreläsarna till publiken att diskutera med varandra vad de skulle göra om de var närvarande vid en liknande situation. Diskussionens vågor gick därefter höga i aulan. .

Föreläsarna konstaterar under föreläsningen att högt blodsocker också är farligt för dem eftersom det sliter på kroppen och skapar komplikationer för dem senare i livet.

Publiken lyssnar uppmärksamt på vad de två tjejerna har att säga i sin föreläsning och när den är slut kommer en grupp skolkamrater fram till Mathilda Särnehed, pratar länge med henne och kramar om henne.