Anledningen till att man nu gör en större granskning av förutsättningarna är att flera faktorer har ändrats de senaste åren. Motala brandstation flyttades för tre år sedan till ett nytt läge närmare Borensberg och väg 34 kommer efter ombyggnation att få en ny sträckning med 2+1-körfält. Andra faktorer är att deltidsbrandkåren har problem att rekrytera för jourbemanning dagtid på vardagar och att det finns behov av en ny brandstation i Borensberg.

Konsultföretaget Prospero har tittat på hur Borensberg ser ut som samhälle och konstaterar att det är den näst största tätorten i kommunen med cirka 2 900 invånare där andelen över 65 år ligger på 23 procent.

Orten är en pendlingsort med strategiskt läge gentemot Linköping och har en bebyggelse som består av villor och flerbostadshus upp till tre våningar. Det finns flera industrier och verkstäder i Borensberg.

Artikelbild

| Brandstationen i Borensberg.

I analysen har även faktorer som att Motala kommun har en vision att Borensberg ska öka antalet invånare med 50 procent och att ett verksamhetsområde är planerat till Erstorp i anslutning till väg 34.

I nuläget har styrkan i Borensberg en insatstid på cirka sju minuter och enligt konsultföretagets siffror har Motala cirka 13-14 minuters insatstid för ett larm rörande Borensberg.

Med förutsättningar och rådande förhållanden presenteras i analysen tre olika alternativ. Det ena är att behålla nuvarande beredskap och i så fall bygga en ny brandstation och göra målmedvetna satsningar på rekrytering. Andra alternativet är att minska styrkan och välja bort rökdykning. Vid rökdykning kräver arbetsmiljölagstiftningen att insatsstyrkan består av fem personer. Väljs rökdykning bort skulle en mindre styrka på två till tre personer med ett mindre anpassat fordon kunna göra första insatserna. Oklart är om det alternativet ändå behöver en ny brandstation. Det tredje alternativet är nedläggning av räddningstjänsten i Borensberg. Det innebär en förlängning av insatstiden med cirka sex minuter.

När det gäller bebyggelse med flerfamiljshus med högst tre våningar anses det acceptabelt med en insatstid på 20 minuter, enligt en utredning om räddningstjänsten i Motala och Vadstena som Suebra konsult gjorde 2014. Strikt tillämpat innebär det att Motalastyrkan skulle kunna svara för beredskapen i Borensberg.

Prosperos rekommendation är att behålla deltidsbrandkår i Borensberg, men att styrkan minskar och att de utrustas med en mindre bil för att göra insatser med andra metoder än rökdykning.