Det handlar om S-V-MP:s budgetalternativ för Motala kommun 2020. Jämfört med den styrande Alliansens hållning råder det knappast någon oenighet om de ekonomiska målen. Även Solidariskt Motala kräver nu en marginal på minst 2,5 procent. Det betyder i deras fall ett överskott på 63 miljoner på driftsidan, efter besparingar på 38,5 miljoner.

Kostnaderna kapas genom en nedläggning av IT-avdelningen (istället köps tjänsterna in), effektivare upphandlingar, en översyn av antalet leasingbilar, färre sjukskrivna och ett minskat tillsättande av vakanta tjänster.

– Vi har tidigare fått kritik för att ha varit ineffektiva via generella sparkrav. Vi har lärt av läxan och riktar nu in oss mot de här områdena, säger MP:s Christian Pettersson och nämner också olika miljonbelopp vid respektive post.

Enligt Solidariskt Motala ska istället nämnderna fredas och kompenseras för löneökningar upp till rekommenderade 3,2 procent. Nämnderna ska även kunna ha råd med omdiskuterade verksamheter som Hälsocenter och Hallen.

– Istället för att bara prata om "kärnverksamhet" vill vi se en välfärd på bredden. Att lägga ned Hälsocenter och Hallen är ett kortsiktigt sparande. Utan detta förebyggande arbetet får vi problem och högre kostnader framöver, säger oppositionsrådet Elias Georges (S).

Vad gäller förebyggande insatser vill de rödgröna också bygga ut den integrationsinriktade musikprojektet El sistema, satsa på en fritidsgård på Ekön samt hålla låga avgifter inom kulturskolan och öka bidragen till idrottsföreningarna.

För Solidariskt Motala är det liksom tidigare uteslutet att sälja barnkolonin i S:t Annas skärgård. Likaså att låta bokbusen somna in. Tvärtom ser man dem som verksamheter som behöver utvecklas.

– Bokbussen är än viktigare när filialer lagts och den ska också kunna erbjuda mer av kommunal service, säger Elias Georges.

Bland Solidariskt Motalas investeringar märks totalt 93 miljoner till en aktivitetshall åren 2020-2022. Och för att möta upp medborgardialogen och arkitekttävlingen kring Stora torget vill man bygga om torgytan för nio miljoner. Likaså budgeterar man redan nu 300 miljoner till ny simhall.

Och landbygden får sitt via 1,5 miljoner till en utbyggnad av båthamnen i Borensberg, planläggning för fler småhustomter i småorter och ambitionen att verka för tågstopp i både Godegård och Fågelsta.

henrik.gedda@ostmedia.se