Programmet består enligt Raoul Wallenberg Academy av 34 stycken kuber och var och en av dem representerar en artikel i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I kuben, som man kan gå in i, ska eleverna fritt gestalta artikeln med hjälp av exempelvis text, bild och film.

Tidigare i år fick Platengymnasiet artikel 16 "Rätten till äktenskap och familj".

– Då jobbade vi väldigt mycket med alla våra ettor. Dessutom så hade vi en grupp elever i årskurs 3 på samhällsprogrammet som gjorde det här som gymnasiearbete. De utgjorde en styrgrupp. Där är vi också lite unika i Sverige med att arbeta så, förklarar läraren Melisa Filipovic.

Eleverna driver alltså projektet ihop med andra elever och lärarna finns där och stöttar säger Filipovic. Det unika i att elever gjorde projektet som gymnasiearbete gjorde att dessa elever enligt Melisa Filipovic fick åka till Stockholm och föreläsa för lärare och elever från andra delar av landet om sitt arbetssätt.

– Så de blev lite som föredömen för andra.

I år och förra året har man enligt Melisa Filipovic dessutom samarbetat med Carlsunds Utbildningscentrum.

– Eleverna som hade det som gymnasiearbete hade kontakt med byggprogrammet på Carlsund och med handelselever där.

Den 29 augusti invigs årets kuber i Stockholm. Då deltar elever från Motala. Tanken är att några av de ska inspireras att göra nästa års kubprojekt som gymnasiearbete, förklarar Melisa Filipovic. Nästa kub kommer till Platengymnasiet i januari och då får de veta vilken artikel de får.