Drömmer du om att odla egna grönsaker, trots att du bor i lägenhet i staden? Då är du inte ensam. Men tekniska nämnden har nu uppmärksammats på att kön till att få en kolonilott växer och politikerna vill därför utreda vad man skulle kunna göra för att lösa bristen på odlingsmark i Motala tätort.

– Vi vill gärna stödja stadsodling och nu ser vi ett behov av att anlägga ett nytt område eller utöka något av de områden som vi har i dag, säger nämndsordförande Agneta Niklasson (MP).

Men än så länge känner nämnden att de har för lite på fötterna. Därför har man bett tjänstemännen att titta vidare på hur lång kön egentligen är, till vilka områden som det är kö, vilka möjlighet att utöka de befintliga områdena som finns och vilka kostnader som är förenade med de olika alternativen.

– Men det är roligt att det finns en efterfråga och det vill vi gärna möta. Därför har vi bett tjänstemännen att återkomma med mer information. Sedan får vi se hur vi går vidare, säger Agneta Niklasson.