Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har ansökt till länsstyrelsen om att få genomföra markprovtagningar inom Båsebergskogens naturreservat utanför Godegård. De vill ta provet av markskiktet för att se vilka svamparter som finns i området och undersöka dem med modern DNA-teknik. "Undersökningen ingår i ett doktorandprojekt som syftar till att klargöra hur mångfald hos marksvampar är kopplade till mångfald hos andra organismgrupper och mångfald och rikedom av strukturer som antas vara viktiga för upprätthållande av skoglig biologisk mångfald", skriver man.

Materialet ska sedan ingå i ett större projekt där man vill titta på de fördelar och nackdelar som finns med de metoder som man i dag använder för att avgöra vilka naturvärden som finns i de svenska skogarna. Det handlar framför allt om metoder som används för att avgöra vilka områden som ska undantas skogsbruk för att bevara den biologiska mångfalden. I sin ansökan till länsstyrelsen skriver forskarna att de metoder som används i dag inte utvärderats vetenskapligt vilket innebär att en miljon hektar skogsmark i Sverige i dag avsatts utan att man kunnat säkerställa att det gjorts på vetenskapliga grunder. Det hoppas man nu kunna se över.

Om provtagningarna får genomföras skulle det ske under hösten.