Efter fyra år lämnar Erik Forslund posten för att istället bli vice ordförande och i huvudsak ägna sig åt rollen som partiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Skiftet skedde under KD-avdelningens årsmöte i lördags. Som ledamöter i styrelsen valdes dessutom Lars-Johan Sunneberg, Nia Remez, Ulla Wretman och Jessica Antebrink.

Avdelningen konstaterades ha vuxit efter valet och flera nya medlemmar kunde nu välkomnas.

Årsmötet besöktes även av riksdagsman Lars-Axel Nordell som talade om kristdemokratin som ideologi och om partiets strategi framöver.

Nils-Ingvar Graan är även för andra gången Motala kommunfullmäktiges ordförande. Han blir 69 år i mars och kan så här långt summera politisk aktivitet sedan 70-talet då han gick in i KDU i Mjölby. Hans förra ordförandesejour för KD i Motala varade i 34 år.