HMS M 20 byggdes på Neglingevarvet i Saltsjöbaden 1941 och levererades till flottan den 18 december samma år. Fartyget tjänstgjorde som minsvepare i skärgården och senare som utbildningsplats för sjöofficerare fram till 2005 då hon överfördes som museifartyg till Statens Maritima Museer.

Ideellt arbete

Det var då föreningen M 20, som drivs på helt ideell basis, kom in i bilden.

Artikelbild

| Bra att ha om det skulle hända något under resan , en snabbtgående räddningsbåt.

– Vi tog över driften eftersom flottan inte längre hade något intresse av M 20. Vi reser runt och visar upp fartyget i olika hamnar och just nu är vi ute på ett 75-årsjubileum. Vi lämnade hemmahamnen i Stockholm den 30 juni och lägger till vid Vasamuseet igen den 14 augusti. Det blir sammanlagt sex veckor ute till sjöss och under tiden har vi besökt mängder med olika platser, berättade en av de två kaptenerna ombord, Åke Foghammar.

Uppseendeväckande

Kollegan Göran Ringqvist pekade ut resrutten som gick från Stockholm och söderut, med stopp i bland annat Visby, Karlskrona, Höge (Danmark), Göteborg och Strömstad innan färden åter gick mot Stockholm, via Göta kanal och gästhamnarna i Motala, Borensberg och Söderköping.

– Vi får mycket uppmärksamhet när vi ligger ute. Folk kommer fram och vill prata och vi är förstås jätteglada över det stora intresset, sa Ringqvist och förklarade att föreningen och dess medlemmar har ett stort ansvar när det handlar om att bevara det kulturhistoriska arvet som den gamla minsveparen, byggd i mahogny för att inte dra till sig högexplosiva minor, bär med sig.