Den första ansökningsomgången till gymnasiet är klar och än en gång står det klart att ytterst få elever är intresserade av humanistiska programmet. Totalt hade man fem sökande till utbildningen.

– Programmet har haft en tynande tillvaro. Det blir tredje året i rad som vi inte kommer att erbjuda något humanistiskt program på Platen, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Hur det kommer att bli framöver, om man helt kommer att sluta erbjuda utbildningen, är oklart. Alternativet är att fortsätta låta programmet ligga vilande.