2010 startade socialnämnden, bildningsnämnden och Bostadsstiftelsen Platen ungdomsverksamheten Hallen. 2016 beslutade socialnämnden som då hade stora ekonomiska problem att dra sig ur samarbetet. Då fick verksamheten extra pengar från kommunstyrelsen, men i år ser det inte ut att komma några sådana.

Samtidigt är hyrekontraktet på väg att löpa ut och ett beslut måste tas om det ska förlängas. Därför föreslår fritidschef Åsa Grellsgård att politikerna i bildningsnämnden ska avgöra om verksamheten ska fortsätta.

– Frågan är om vi ska gå ur lokalen och driva verksamheten på något annat sätt eller om vi ska lägga ner helt och hållet, säger hon.

Enligt Åsa Grellsgård skulle det vara möjligt att ha verksamheten, exempelvis olika aktivitetsgrupper, på andra platser. Däremot tror hon att den samlade verksamheten blir svår att ha kvar i så fall.

Onsdag nästa vecka ska frågan upp till politikerna i bildningsnämnden, en nämnd som står inför stora besparingar.

– Det här ska upp i nämnden för beslut. Men det är så att vi måste titta på all verksamhet för att få resurser att kunna fokusera på vårt kärnuppdrag. Så ser den bistra verkligheten ut, säger ordförande Mark Henriksson (M).

Om Hallen försvinner, vart ska de här ungdomarna ta vägen då?

– Vi har andra verksamheter i kommunen och det finns föreningar så det finns ett utbud. Vi kan inte erbjuda allt och vi har ett beslut att prioritera de yngre barnen, säger han.