Pernilla Sandström är etablerings- och projektchef på Coop. Hon tycker att Motalaborna inte ska oroa sig för att Coop lägger ner i grannkommunerna. De besluten har ingenting med en etablering i Motala att göra påpekar hon flera gånger under intervjun.

– Vi jobbar för ett växande butiksnät och Motala är intressant för oss. Vi vill etablera oss där, säger hon och tillägger senare:

– Vi har de senaste tre åren moderniserat våra butiker och för oss är det viktigt att expandera. Vi har aggressiva planer på det och vill verkligen etablera Coop i Motala.

Men samtidigt är hon svävande vad gäller detaljerna för etableringen.

– Det som inte är riktigt klart är när vi etablerar en butik. Vi har inte kommit så långt i våra diskussioner, men det blir inom överskådlig tid, säger hon.

Och plötsligt blir hon också kryptisk kring var butiken ska ligga.

– Jag vill inte spekulera i var butiken kommer att finnas, men Motala är intressant för oss, säger hon.

Men det har ju planerats i flera år för en Coop-butik i kvarteret Linden. Kan det nu bli någon annanstans?

– Jag vill inte gå in specifikt på det, men vi jobbar tillsammans med kommunen och fastighetsägare kring det.

Så det kanske inte blir någon Coop-butik i kvarteret Linden?

– Jag vill varken bekräfta eller dementera det just nu.

Men ni har ju ett avtal med ett företag som just nu tar fram bygglov för en butik.

– Jag kan inte kommentera våra avtal.