Att varje år lova kommuninvånarna något följer samverkansavtalet från 2015 mellan lokalpolisområdet och Motala kommunen. Enligt avtalet ska det samarbetas kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Fokusområdet utkristalliseras efter dialoger med allmänheten. Under 2017 samlade poliser och kommunföreträdare då och då in röster från möten med allmänheten på publika platser i Motala och Borensberg. Därefter analyserades cirka 200 svar eller synpunkter.

– Under 2017 sysslade vi med trafikfrågor. Sådana kom upp till diskussion nu också, men när vi fördjupade frågorna lite mer nämndes ofta Charlottenborg som ett område där det behövs extrainsatser, säger lokalpolisområdeschef Hanna Sjögren.

Polisen ska mu enligt medborgarlöftet bli mer synlig i Charlottenborg och tillsammans med kommunen ska man starta trygghetsvandringar. Inom det ömsesidiga åtagandet faller det också på kommunen att se över hur miljön kan göras tryggare och om det erbjuds tillräckligt med meningsfulla fritidsaktiviteter.

– Vi vill ju samtidigt återkoppla till vad kommuninvånarna har förmedlat till oss, så då måste det bli verkstad, säger kommunalrådet Camilla Egberth (S).