Företaget polisanmäldes i somras och påstods ha fakturerat kommunen för tjänster som aldrig utförts. Förundersökningen lades dock snabbt ned när polisens bedrägerigrupp gjorde bedömningen att ärendet var av civilrättslig karaktär. Motala kommun begärde då överprövning av beslutet och menade att det visst handlade om bedrägeri som skulle utredas av polis.

Det håller Eva Kokkonen, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Linköping, med om. Efter en genomgång av ärendet har hon nu beslutat att förundersökningen om bedrägeri ska återupptas. Åklagaren menar att firmans företrädare bör ha varit medveten om att det skickades fakturor på felaktiga grunder, vilket innebar vinning för bolaget och skada för kommunen.

De misstänkta brotten begicks mellan 2015 och 2017. I ett fall påstås företaget ha tagit betalt för att städa hos en kund trots att tjänsten inte utfördes. I ett annat fall fakturerades kommunen för utförd hemtjänst hos en person som vid tidpunkten inte ens befann sig i Sverige.

Motala kommun har i dag inget avtal med hemtjänstföretaget.