Historiska museets arkeologer har under ett par veckor grävt ur och dokumenterat den gamla källaren i Gästisparken. Målet är att datera platsen, med kopplingar till Gustav Vasa, Hertig Johan och Vadstena kloster.

I veckan avslutades arbetet och källaren fylldes igen med skyddande sand, i väntan på att Motala kommun ska besluta om dess framtid.

– Platsen är central i Motalas historia och förtjänar ett bättre öde. När alla prover är analyserade ska vi diskutera hur vi går vidare och hur mycket det kan komma att kosta, säger Anders Ekinge, chef på Motala kommuns planeringsenhet Gata och park.

Artikelbild

| Allmänhetens intresse är stort. "Under en av våra visningar kom det 200 personer", säger Göran Gruber.

Att Motalaborna är intresserade av Gästisparken kan arkeologerna intyga.

– Visningarna för allmänheten har varit välbesökta. Många har minnen och berättelser kring Gästgivaregården som fanns här och revs 1964, säger arkeolog Göran Gruber.

Mynt från så tidigt som 1613 har hittats och knyter an till tiden då Hertig Johan, Gustav Vasas sonson, hade sitt jaktslott här. På äldre kartor finns även fler byggnader, några av dessa har teamet grävt fram.

– Vi har hittat murrester efter två byggnader som ligger i samma riktning som källaren. Vi tror att de är äldre än Hertig Johans källare, 1500-tal eller 1400-tal.

Artikelbild

| Arkeolog Magnus Stibeus tillsammans med Eva Modén, Motala kommuns kulturstrateg.

Ett stenkast från platsen har en eldstad från äldre järnåldern grävts fram.

Nu återstår arbetet med att foga samman pusselbitarna. Fynden och murbruk från källaren ska dateras med kol 14-metoden.

Artikelbild

| "Vi behövde bara gräva två meter så hade vi hittat en eldstad från äldre stenåldern", säger Göran Gruber.

– Det kan ta mellan fyra och sex månader. Vi planerar att hålla ett föredrag för allmänheten när allt är färdigt, säger Göran Gruber.