Det är Kerstin Lilja i Lillkyrkan som plåtat skylten vid övergångsstället på gatan utanför.

"Varje dag kan jag titta upp och bli glad. Fram för mer glädjespridning!"