I maj i år krävdes Gyllenhammar på återbetalning av totalt 150 178 kronor. Det handlade om ersättning för inkomstbortfall från en tjänst som busschaufför i samband med flera kommunala uppdrag, bland annat som andre vice ordförande i personalnämnden.

Perioden gällde 1 juni 2016–mars 2018. Samtidigt hade dock Gyllenhammar enligt bussföretaget varit 100 procent tjänstledig. Kommunjuristen kontaktade då juridisk expertis vid Sveriges kommuner och landsting varpå tolkningen blev att Gyllenhammar med heltidstjänstledigheten i praktiken saknat inkomst.

Sedan Jan Gyllenhammar i augusti bestridet kravet blev det ett ärende för personalnämnden. Här lutar man sig nu mot juristernas bedömning. Och liksom tidigare personalförvaltningen godtar nämnden inte heller de arbetsscheman som Gyllenhammar visat som grund för inkomstbortfallen i samband med kommunala sammanträden.

– De visar inte den faktiska tjänstgöring han skulle haft timme för timme, säger personalnämndens ordförande Rolf Hansson (V).

Gyllenhammar har i inlagor redovisat scheman och anfört som huvudinvändning att han – och trots samtal med en personalhandläggare – aldrig informerades om att det inte gick att kombinera tjänstledighet till 100 procent och samtidigt begära ersättning för förlorad arbetsinkomst under politiska uppdrag.

Saken ska ha diskuterats under 2016 då de politiska uppdragen krävde allt mer tid.

KD-ledaren har därför ansett det befängt att straffas för något som ansvariga inom kommunen själva inte själva haft koll på förrän i maj i år och som heller inte funnits uttryckt i det kommunala arvodesreglementet för mandatperioden. (Här blir skrivningen tydligare i den kommande upplagan, vår anm).

Dessutom anförde han att han under aktuell period ändå haft vissa inkomsterfrån körningar för bussföretaget, vilket också styrks av arvetsgivaren. Alltså ska han i praktiken inte ha varit 100 procent tjänstledig. Efter kravet har han nu även begränsat sin tjänstledighet till 90 procent.

Jan Gyllenhammar var naturligtvis själv jävig vid personalnämndens beslut. Ett beslut som nu fattades i full enighet.

– Visst kunde frågan ses som känslig eftersom beslutet skulle gälla en egen ledamot. Men vi bedömde att vi ändå kunde avgöra ärendet. Det här hade ju absolut inget med politik att göra, säger ordförande Rolf Hansson (V).

Personalnämnden noterar även att kommunen själv brustit i kontrollhänseende i fallet.

– I ett sidoärende beslutade vi därför att se över om rutinerna behöver förbättras, säger Hansson.