– Efter återremissen blev förslaget inte särskilt mycket bättre. Det blir en för låg byggnad som passar dåligt in i omgivningen. Vi nämner kritiken i en protokollsanteckning, men det har nu gått så lång tid att det inte längre känns bra att bromsa. Som minoritet kan vi ju heller inte ändra något. Ja, man kan säga att vi ger upp, kommenterar plan- och miljönämndens andre vice ordförande Hans Tevell (M).

Coops återetablering i Motala, eller rättare sagt butikens utseende och placering, har varit en surdeg sedan 2011.

Nu mot slutet hängde det upp sig på fasaden mot den gamla genomfartsleden, den mest exponerade ytan.

Artikelbild

| Den känsliga fasaddelen mot väster och den gamla genomfartsleden. Så här blir den nu.

För få fönsterrutor, invände bygglovsenheten. I ett annat yttrande kritiserade stadsarkitekten Leif Sjögren greppet att i vissa delar av byggnaden simulera två våningar genom att sätta upp en fasadskärm, i princip en kuliss. "Det ger inte intryck av en stadsmässig flervåningsbyggnad”, skrev Sjögren.

Nämndens vice ordförande Annika Onttonen (V) tycker nu att fönsterfrågan lösts efter vissa komplement runt entrén. Beträffande det övriga intrycket av Coop-butiken menar hon att det kommer att förändras när kvarteret även bebyggs med bostäder mot Östermalmsgatan.

Innan Coops hyresvärd kan börja bygga måste det undersökas om marken först behöver§ saneras. När allt är i sin ordning genomförs också själva tomtaffären med Motala kommun. Hittills har fastighetsföretaget bara haft marken på hand.