Bildningsförvaltningen genomför just nu ett omfattande arbete med att se över verksamheten lokalbehov för framtiden. Arbetet är inte färdigt än, men genomgången av elevprognoserna visar att man framöver kommer att behöva ordna en ny grundskola inom centralorten. Det är något som det även flaggades för under förra mandatperioden.

Bildningschef Per-Arne Sterner konstaterar att man framöver kommer att behöva titta närmare på exempelvis var den nya skolan skulle kunna ligga.

I september hoppas man kunna presentera ytterligare material för politikerna om hur det framtida lokalbehovet ser ut.