Det är juristbyrån Assistansjuristerna som har gjort en stor kartläggning av Motala kommun. Enligt byrån, som kan visa upp fakturautdrag från kommunen, har företaget Optio AB anlitats för totalt 302 660 kronor.

– Det är förödande att bo i Motala och ha ett funktionshinder, säger Veronica Hedenmark, chefsjurist på Assistansjuristerna.

Optio AB hyr ut förvaltare och gode män till kommuner. Västmanlands tingsrätt kom fram till att företaget inte fick bedriva verksamhet i ett fall i Västerås, eftersom en förvaltare endast kan vara en fysisk person, inte ett företag. Dessutom krävde Optio då dubbelt så högt arvode mot vad som är normalt. Motala har också anlitat företaget och frågan är om det inte strider mot lagen.

Enligt Assistansjuristerna har dessutom en av deras klienter råkat väldigt illa ut när en medarbetare från Optio varit god man och förvaltare åt personen i Motala kommun. Enligt juristbyrån var personen utan tillräckligt med pengar för att köpa mediciner mellan den 28 oktober 2014 och 12 januari 2015. Förvaltaren ska också ha tagit massor av beslut utan att samråda med den funktionshindrade. Personen har till exempel endast fått gruppboende som alternativ mot hans vilja, tillförseln av kontanter till honom har strypts, han har inte fått se hyreskontraktet som tecknades i hans namn och ansökan om personlig assistans och en ansökan till Försäkringskassan har dragits tillbaka utan samtycke. Nu har dessutom juristbyrån polisanmälts av förvaltaren. Det här är bara ett axplock och Assistansjuristerna tror att fler i Motala drabbats av företaget.

– Mörkertalet är så stort, säger Veronica Hedenmark.

MVT har tidigare skrivit om att kommunen även använder sig av företaget Kommunlex. Veronica Hedenmark är kritisk till detta. Kommunlex uppmärksammades i TV4 och Kalla fakta hösten 2013 där det avslöjades hur företaget gav råd hur kommuner skulle neka assistans och hjälp till funktionshindrade. Veronica Hedenmark tror att Motala kommun är mycket väl medvetna om vad det är för tjänster man köper - allt är för att hålla nere kommunens kostnader.

– Det är klart att dem vet vad dem beställer, säger hon.

Juristbyrån har också anmält Motala kommun till Inspektionen för vård och omsorg och JO, eftersom vissa LSS-boenden inte ska ha anmält att de bedriver korttidsvistelse. Både JO och IVO driver ärendet vidare.