Så ska, enligt kommunjurist Helena Göransson, regeln tolkas. Efter kontakt med jurist vid Sveriges kommuner och landsting ska den även ha stöd i kommunallagen. Vidare godtas bara riktiga arbetsscheman, inte schabloniserade.

– Vi har inte godtagit de scheman Jan Gyllenhammar har visat, säger Helena Göransson.

För att återgå till 100-procentsregeln så nämns den i det kommande kommunala arvodesreglementet för nästa mandatperiod. Däremot inte i det för innevarande period. Det visar även vår kontroll av dokumentet.

Men här menar Helena Göransson att all lagtext inte skrivs in reglementen och att det finns en skyldighet för politikern att själv informera sig.

Och vad gäller diarieföringen, varför blir kravet offentligt först nu?

– Oklarheter i lönefrågor hålls först internt, men i det här fallet gick det så långt så att det blev ett ärende för personalnämnden, svarar Göransson.

Rolf Hansson (V) är ordförande i personalnämnden, men vill inte kommentera något före beslut. Däremot har vice ordförande Gert E Dahlin (S) mandat att uttala sig för sitt parti.

– Man måste kunna visa vad man har varit tjänstledig ifrån. Men bedömningen är delikat för nämnden när det gäller en egen ledamot. Hur vi än gör kan beslutet misstänkliggöras. Det bästa vore att få en oberoende granskning, säger Dahlin.