Projektet går under namnet ”Smart kompetens”. Tanken är att man ska göra en kraftansamling för att hitta rätt kompetens till industriföretagen i länet. Därför valde man att bjuda in till ett tårtkalas på Motala Verkstad. Personalen på företaget fick ta del av informationen under onsdagsförmiddagen.

– Tanken är att vi ska satsa på kompetensutveckling inom industrin. Det gäller att man kommer tillbaka på kartan, säger projektledaren Caroline Nordström.

Satsningen görs i Örebro, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Östergötland. Skill, som är djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor, driver projektet framåt. Det är Europeiska Socialfonden (ESF) som finansierar projektet.

Artikelbild

– Det är viktigt med ett livslångt lärande. Det handlar om att stärka individen, säger projektekonomen Sonja Rundgren.

Inledningsvis sker en kompetenskartläggning för att utkristallisera företagens utvecklingsbehov. Sedan erbjuds företagen skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för såväl individen som hela företagets utveckling.

– Det är viktigt att informera personalen som jobbar här. Det handlar om att väcka tankar – och se till att alla känner sig delaktiga, säger Caroline Nordström.

– Personalstyrkan har bantats rejält här på sistone. Det är viktigt att man får en framtidstro igen. Det verkar dock som att många här är med på tåget, tillägger Mikael Sääf på IF Metall.

Målsättningen med ESF-projekten är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för Europas befolkning. Fokusfrågor är jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling.

– Projektet kommer genomföras under två år. Det här är en stor satsning. Budgeten ligger på 100 miljoner, säger Sonja Rundgren.

Tusentals personer har valt att medverka i projektet. Industrimedarbetarna kommer från Gränges, Hydro, Scanfil, Polyamp, Rimaster, ETP Transmission, Motala Verkstad och Fergas.

– Det är viktigt att man har anställda som vill utvecklas – hela tiden. Kompetensutveckling handlar om att säkerställa sin egen position på företaget, säger Caroline Nordström och fortsätter:

– Det finns en tanke med att vi är här på Motala Verkstad. Företaget har funnits i snart 200 år och kunskapen sitter i väggarna.

Målsättningen är att företagen ska få tillgång till kvalificerad arbetskraft.

– Det handlar om att sätta bollen i rullning och skapa ett proaktivt tänk. Det gäller att få in ett nytt tänk hos företagen. Det är viktigt att man inte är två på bollen, säger Caroline Nordström.