Varje år redovisar tjänstemännen hur många anmälningar om kränkande behandling som kommit in. Mellan augusti 2018 och mars 2019 har bildningsnämnden i Motala fått in åtta anmälningar. Det kan jämföras med förra året då man fick in sju ärenden.

– Vi tror att det finns ett mörkertal här, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Det som talar för att han har rätt är dels en jämförelse med grundskolornas högstadier som har en högre anmälningsstatistik, dels utifrån enkäten "Om mig" där sju procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet uppgett att de blivit utsatta för mobbning. Jämför man också med enkätfrågan om eleverna blivit utsatta för elaka eller kränkande ord på sociala medier så sticker antalet anmälningar ut ännu mer. Där svara nämligen 24 procent av ungdomarna att det hänt dem någon gång.

– Vi har haft utbildningar om anmälningsskyldigheten och jobbat med den frågan och vi hoppas nu att det här ska uppmärksammas mer, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

Han berättar också att man inlett ett arbete med en mer förebyggande samtalsmetodik som man hoppas ska innebära färre kränkningar.

– När det gäller sociala medier så är det ju också ett allmänt samhällsproblem och som jag personligen tror är näst intill omöjligt att helt bli av med. Det viktiga är att det blir känt och det är viktigt att vi vuxna tar tag i det, säger Per-Arne Sterner.