I en grundskola i Motala kommun har en elev blivit utsatt för mobbning under en längre tid. Nu anser Barn- och elevombudet att kommunen ska betala skadestånd på 10 000 kronor till eleven om detta inte åtgärdas.

Varken skolan eller kommunen har gjort en åtgärdsplan, och kränkningarna som skulle minskat sedan första anmälan hösten 2017 har istället ökat.

I BEO:s beslut framkommer det att skolan anmält händelserna till kommunen som då gjort en utredning genom samtal med elever och en trivselenkät. BEO anser att kommunen hittills inte vidtagit de åtgärder som krävs.