För att få ihop finansieringen för sin etablering vill Lalandia ha sålt ett visst antal semesterbostäder. Hur många det rör sig om vill man dock inte uttala sig om. Och någon tidsplan för när man tänker börja sälja stugorna finns inte i dagsläget.

– Vi har beslutat att inte sätta upp någon tidsplan förrän vi har fått besked från mark- och miljödomstolen om de överklagade detaljplanerna. Men så fort som vi får besked så ska vi göra en tidsplan, säger vd Jan Harrit.

Något besked från domstolen om när det kan väntas ett beslut om de överklagade detaljplanerna finns inte. Just nu går ett tekniskt råd igenom planerna, men hur lång tid som deras arbete kommer att ta är oklart.