Ytterligare två duschar har fått stängas på grund av höga halter av legionellabakterier. Den här gången är det duscharna i simhallspersonalens omklädningsrum som stängs. En av duscharna hade mycket höga värden vid senaste provtagningen. I den andra duschen i samma omklädningsrum påvisade legionella, men i betydligt mindre mängd.

– De står bredvid varandra och då beslutade jag att stänga dem, säger anläggningschef Thomas Martinsson.

De tre duschar som stängdes senast är fortsatt stängda.

Artikelbild

| Motala simhall.

Totalt finns sju duschar i sim- och sporthallen som inte är anslutna till den slinga som kopplar samman alla andra duschar i anläggningen.

– De ingår inte i vårt hetvattensystem.

Dessa duschar måste spolas manuellt med hetvatten.

– I och med att vi gör det manuellt kommer vi inte upp i de temperaturer som krävs, så det är uppenbart svårt att avdöda de här bakterierna, säger Martinsson.

I de drabbade duscharna har legionellavärdena gått upp och ner.

– Resultaten varierar från gång till gång och dusch till dusch, säger han.

Provtagningar enligt det kontrollprogram som används kan vid ett tillfälle ge ett visst resultat.

– Nästa gång kan det vara omvända resultat i duschar som är intill varandra. Det är en problematik i sig själv.

Artikelbild

| Thomas Martinsson, anläggningschef.

Åtgärder ska snart påbörjas för att få bukt med problemet.

– Nu jobbar vi med det här och har beställt utrustning. De här duscharna ska integreras i hetvattensystemet.

Under maj månad påbörjas arbetet med att koppla på de legionelladrabbade duscharna.

– Det är de här sju duscharna, de i bowlingen och en del personalduschar. Det är inte någon av de duschar vi har öppna, det är viktigt att poängtera. De duscharna som är publika ingår i hetvattensystemet, säger han.

Med hjälp av hetvatten ska bakterierna kunna kontrolleras.

– I grund och botten finns en legionellaproblematik i anläggningen och det är det vi jobbar med nu, att vi ska få in de här sju duscharna i hetvattensystemet. När vi höjer temperaturen på vattnet på nätterna ska de också vara med. Vi höjer till 75 grader på nätterna.

Spolning med hetvatten i duscharnas munstycken sker även flera dagar i veckan enligt ett schema.

I de duschar som är anslutna till hetvattensystemet har legionellabakterierna kunnat hållas under kontroll.