Den 25 november inföll Internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Motala arrangerade Kvinnojouren en ljusmanifestation på Stora torget för att hedra och uppmärksamma.

– Enligt Brottsförebyggande rådet dödas 16-20 kvinnor varje år av en man de har, eller har haft, en nära relation till, berättar Tina Olby.

Hon är aktiv i Kvinnojouren och hoppas att arrangemanget ska göra verkligheten påtaglig.

Artikelbild

| Anna Frostemark höll tal om hur ansvaret ligger på våldsamma män, inte utsatta kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem i det så kallade jämställda Sverige, fortsätter Tina Olby.

Manifestationen inleds tungt. Under statyn av Baltzar von Platen håller Anna Frostemark tal. Också hon aktiv i Kvinnojouren.

– Vi kvinnor lär oss att vara rädda i det offentliga rummet, men det är som farligast i hemmet.

Hon forstätter med att prata om vem som egentligen bär ansvaret. Människor som går över torget stannar upp, lyssnar, kanske tänker till.

Artikelbild

| På stora plakat syntes mördade kvinnors namn, ålder och dödsorsak.

– Frågan är inte varför hon inte lämnar sin våldsamma man. Frågan är varför han slår, säger Anna

Avslutningsvis läser Tina upp exempel på hur samtal till Kvinnojouren kan inledas.

Artikelbild

– Min man har bestämt sig för att utplåna mig.