Kvarteret Linden är fortfarande en parkering. Bygget av Coop-butiken har ännu inte kommit igång. Orsaken är att företaget som ska bygga ännu inte fått bygglov. Ärendet var uppe hos plan- och miljönämnden i februari, men skickades tillbaka efter att stadsarkitekten haft synpunkter på byggnadens utseende. Att bygglovet ännu inte godkänts har också gjort att kommunstyrelsen fått förlänga markanvisningsavtalet till den sista juni.

I mitten av mars träffades kommunen och Nrep, fastighetsbolaget som ska uppföra Coopbutiken och äga den. Mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund tycker att det var ett bra möte.

– De är väldigt intresserade av den här etableringen, säger hon.

Coop drar sig tillbaka från både Linköping, Norrköping och Mjölby. Är ni oroliga att det här inte blir av?

– Vi har inga diskussioner direkt med Coop utan med Nrep. Vi har inte gått in i den diskussionen med dem, men de är väldigt intresserade av att bygga en affärsfastighet här och tanken är att det ska bli Coop som finns där, säger Hanna Hammarlund.

Än är inte bygglovet färdigt. Hanna Hammarlund räknar dock med att man till den sista juni ska ha löst den biten. Det finns möjlighet att förlänga markanvisningsavtalet ytterligare, men det är i så fall ett politiskt beslut.

Roksana Schnittger, kommunikationsansvarig på Nrep Sverige, säger att de och kommunen nu har kommit överens om vilka förändringar i gestaltningen som behövt göras och att de inväntar besked från kommunen.

– De har sagt att om vi håller oss till deras önskemål så ska det inte vara några konstigheter och det har vi gjort nu. Det här ligger i bådas intresse att det blir av, säger hon och tillägger att de inte ser några hinder för att kunna få bygglovet innan markanvisningsavtalet med kommunen går ut.

Att Coop lägger ner på närliggande orter är ingenting som Nrep fått några signaler om ska påverka bygget i Motala.

– Vi kan inte svara för dem, men vi har ett avtal och vi har inte fått några indikationer om att de vill bryta det, säger hon.

Har ni någon plan B och Coop ändrar sig?

– Nej, för de har inte flaggat för det. Om de vill dra sig ut får vi ta ställning till det och titta på vårt avtal, säger hon.