– Vi vill ha våran skola kvar, vi vill ha våran skola kvar, ropar Godegårdselever i ett demonstrationståg med egenhändigt tillverkade plakat.

På torget har en scen byggts upp och inledningsvis presenterar Godegårdsföräldrar hur gången inför bildningsnämndens beslut om nedläggning av skolan varit.

Föräldrarna har gjort uträkningar av hur mycket tid barnen kommer att få ägna till att åka skolskjuts framöver. Idag ligger dagliga snittet på 30 minuter per elev och enligt beräkningar kommer snittet att höjas till 70 minuter per elev och dag. Den elev som beräknas få längst skolväg kommer att tillbringa två timmar och en kvart om dagen för resor till och från skolan.

Artikelbild

| Demonstration. Godegård skolas elever tågade runt torget. "Vi vill ha våran skola kvar, vi vill ha våran skola kvar", skallade ropen.

Sören Hjelm från Borensbergs pastorat talar utifrån pastoratets och kyrkans perspektiv.

– Skolan är ett nav som behövs för att människor ska kunna bo kvar, säger han.

Han vill att man ska invänta landsbygdsutredningen och att man ska undersöka ordentligt hur beslutet påverkar barnen, göra en riktig konsekvensanalys.

Han är kritisk till hela hanteringar av utredning och beslutet om skolnedläggning.

Artikelbild

| Protest. Demonstrerande elever hade egnentillverkade plakat med sig.

– Det är så värdelöst att man vill gråta, säger han.

Linus, 12 år, går på Godegårds skola. Även han går upp på scenen och framför kritik mot att det ska bli ändringar mitt i läsåret och att eleverna inte fått vara med och säga sitt.

Artikelbild

| Engagemang. Många av dem som kom till torget hade egna skyltar och plakat med sig.

– Vi har inte fått yttra oss ett endaste dugg, säger han.

Oppositionsråd Caroline Unéus (M) finns med på telefon länk och Kjell Fransson (L), Sten Westberg (C) och Johnny Karlberg (SD) talar från scenen.

Artikelbild

| Nödbroms. Flera varianter av plakat med en hand som drar i nödbromsen och olika texter fanns i folkhavet.

– Att lägga ner en skola först och sedan göra en landsbygdsutredning, det fattar ju vem som helst att det är fel ordning, säger Johnny Karlberg och möts av applåder.

– Hela kommunen ska vara en bra plats att bo och leva i, säger Sten Westberg.

Artikelbild

| Nedläggningsbeslutet. "Det är så värdelöst att man vill gråta", säger Sören Hjelm från Borensbergs pastorat.

Även den politiska majoritetens politiker var inbjudna, men ingen av dem fanns på plats.

Genom folkhavet går personer i reflexvästar och samlar in pengar för att kunna stötta Godegårdsföräldrar som överklagat nedläggningsbeslutet och tvingats anlita en jurist för egna pengar. Och många lämnar pengabidrag.

Manifestationen avslutas med att motorsågskonstnären Stefan Karlsson rent bokstavligt sågar utredningen om Godegårds skola genom att med motorsåg såga bort den från den skulptur han gjort föreställande en hand som håller utredningen.