UF-företagande som bedrivs på gymnasieskolor innebär att elever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. Det görs uppenbarligen på ett bra sätt i Motala då man både 2017 och 2019 blivit utsedd till Årets UF-kommun i Östergötland. I år delades förstaplatsen dock med Linköping.

– Framgången med UF gynnar Motala på sikt, säger kommunens näringslivsstrateg Anders Bengtsson som vill berömma lärarkollektivets arbete.

Flera av de som ingår i det fanns på plats vid prisutdelningen i kommunhusets kafeteria på måndagsmorgonen. Bland andra Henrik Samuelsson som nyligen utsågs till Årets UF-lärare i Östergötland.

Artikelbild

| Kommunalrådet Kåre Friberg och Lena Åberg från bildningsförvaltningen tar emot blommor och diplom.

– Vi är bra, men kan alltid bli bättre. Målet är att få ut UF-företagandet på alla program och vi är nästan där. Det viktiga är att jobba långsiktigt och hitta en kontinuitet, säger han.

Kriterierna som Ung Företagsamhet Östergötland rankar kommunerna efter finns inom tre områden: Antalet UF-företagare, antalet program med aktiva UF-elever samt förändringen av andelen UF-elever från föregående läsår.

I segrarmotiveringen stod bland annat: "De vinnande kommunerna har visat en positiv utveckling kring Ung Företagsamhet. Strategiskt arbete, uppsatta mål och samverkan är framgångsfaktorer som visar goda resultat."

Jonna Castell, regionchef för Ung Företagsamhet Östergötland menar att Motala kommun gjort en imponerande resa.

– Det finns ett engagemang och ett driv. UF-utbildarna i Motala har ett bra stöd av kommunen som visar att man tycker att arbetet är viktigt.

anders.rorby@ostmedia.se