Ständigt ringande och plingande från mobiltelefoner i klassrummet gör att eleverna inte får studiero och gör det svårt att ta till sig undervisningen. Det menar före detta SD-politiker som lagt ett förslag till kommunen om att rektorerna skulle rekommenderas att införa ett generellt mobilförbud under lektionstid i skolorna. Det skulle också, menar de, minska risken, för kränkande fotografering.

Bildningsnämnden har tittat på förslaget, men vill inte ställa sig bakom det.

– Vi tycker att det är upp till varje skola att titta på det här och sätta upp sina egna ordningsregler. Vi vill inte sätta ihop några centralt formade ordningsregler, säger nämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Detta är också utgångspunkten för tjänstemännen. De pekar på att skollagen säger att det ska finnas ordningsregler för varje skolenhet och att dessa ska tas fram tillsammans med eleverna. Det blir därför upp till varje skola att se vilka behov som finns av att reglera mobiltelefonanvändningen.

– Varje skola får avgöra hur situationen är hos dem, säger Nicklas Rudberg.

Tjänstemännen påpekar också att såväl rektor som lärare har möjlighet att vidta disciplinära åtgärder om mobiltelefonerna blir ett störande moment i klassrummet. Det innebär att personalen kan omhändeta telefonerna vid behov. Tjänstemännen påpekar också att skolan vid kränkande fotografering är skyldig att agera enligt skollagen och då bland annat ska följa de rutiner som skolan tagit fram i sin plan mot diskriminering och kränkningar.

Finns det inte en poäng i att den här typen av regelverk är lika på alla skolor?

– Men om det inte är ett besvär, varför ska man då ha ett förbud? Vi tror inte heller att problemet är så stort eftersom alla elever i dag har lärplattor. Då behöver de inte sitta med mobilerna, säger Nicklas Rudberg.

Han menar också att behovet av mobilförbud sannolikt ser olika ut i olika åldersgrupper.

– Jag har svårt att se att mobiltelefonerna är ett jättestort problem i förskoleklasserna till exempel, säger han.

Tycker du att ett mobilförbud är bra?

– Jag har ingen åsikt om det egentligen. Det är ju också så att vissa lärare tycker mobiltelefonerna kan användas som pedagogiska verktyg. Men det får ju inte bli så att eleverna ägnar sig åt annat än vad de ska på lektionerna, säger Nicklas Rudberg.