– Vi ville också göra något för alla pensionärer i området, inte bara för våra medlemmar i Borensberg och Klockrike. Och vi tänkte lite extra på dem som nu kanske blivit ensamma, det händer ju tyvärr uppåt i åren, säger SPF Borens vice ordförande Per Jansson.

Ett 30-tal av föreningens medlemmar ställde upp och skötte markservice som kaffeservering, parkering och lotteristånd. Några erbjöd till och med skjuts till dem som hade lite svårt att ta sig till parken.

Och arrangemanget lät tala om sig som det var tänkt. Under vårt besök visar sig flera vi pratar med komma från Linköpingshållet.

Artikelbild

| Danslystna var bland andra Linköpingsborna Margareta Berzelius och Patricio Matta Salyado.

– Jag läste om det här i förväg i tidningen. Jag visste inte ens att det här stället fanns. Kul att parken hålls vid liv, säger Linköpingsbon Per Löfström som med lyckat resultat prövar att kasta ner burkar.

Pensionärsföreningarna verkar göra sitt för att folkparker ännu utnyttjas. Birgitta Fredriksson från Vreta kloster berättar att hon besökt och haft trevligt på liknande tillställningar i andra parker i länet:

– Inga ordningsvakter, inget fylleri. Bara dansande människor och vi som fortfarande kan, vill ju också röra på oss.

Innan dansen – till duon Frazzes Band – drog igång prövade Birgitta lyckan i tombolalotteriet. Osis. En ynka siffra ifrån en högvinst.

Artikelbild

| Ulf och Birgitta Fredriksson från Vreta kloster tillhörde de flitigare i dansrotundan. Här kräver tempot bugg.

En liten dragspelskonsert med Jularboklubben från Motala, tipspromenad, varm korv och fika var annat på menyn under de fem timmar som SPF Boren disponerade folkparken.

– Vi kommer tillbala nästa år igen, lovade vice ordföranden Per Jansson.