Bakgrunden är att Östenssons vid månadsskiftet augusti-september stänger sin butik vid Verkstadstorget för ombyggnad.

– Under tiden hänvisar vi våra kunder till butiken i Motala centrum och därför har vi ansökt om utökad parkering i anslutning, säger Östenssons vd Anders Lindblom.

Det tidsbegränsade bygglovet beviljades i juli på tjänstemannanivå. Det avser en utökning med ett 20-tal platser på den västra delen av Stora torget. In- och utfart ska således ske från Repslagaregatan. Fysiskt innebär beslutet att tre fjärdedelar av torgytan reserveras för parkering fram till årsskiftet.

Den utökade parkeringen kan nu öppnas när som helst.

Motala kommuns mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund ser inget konstigt i att – om än tillfälligt – ta fram parkeringsplatser på begäran av ett privat företag:

– Nej, vi bidrar inte själva till att styra Östenssons kunder till torget och det blir ju samtidigt allmänna p-platser som alla bilister i centrum kan ta del av, kommenterar hon.

Enligt Anders Lindblom väntar en total ombyggnad av Östenssons butik vid Verkstadstorget. Även en viss tillbyggnad kommer att ske, men där begränsas möjligheterna av detaljplanens föreskrifter och av parkeringsytorna.

– Vi vill inte bygga bort några parkeringsplatser så därför handlar det mest om att disponera om och yteffektivisera inom det nuvarande skalet. Med det kommer butiken också att upplevas som större, säger Anders Lindblom.