Tidigare var ABF, Arbetarnas bildningsförbund, kanske mest känd för att hålla i en rad studiecirklar. Med tiden har inriktningen förändrats och i dag fungerar verksamheten inte minst, som ett stöd för olika föreningar, säger Rose-Marie Lundh.

När hon själv började jobbet i Motala för tre månader sedan, upplevde hon att många hon mötte hade en okunskap om ABF.

– Jag tror inte att människor vet vad vi gör och känner till alla föreningar som är med, säger hon.

För att lyfta fram verksamheten bland ortsborna växte en idé fram om att arrangera en mässa.

– Vi vill visa att vi finns och vad vi gör.

I samband med arrangemanget, som äger rum på Kyrkogatan den femte mars mellan klockan 13–19, kommer några av de cirka 50 anslutna föreningarna att visa upp sina aktiviteter. Balkanika kommer bland annat att tillverka ost i samband med en workshop där även deltagarna kan få vara med och prova på. Olika hantverkare ska visa upp spetsar och silverslöjd. Deltagare från en fiskeklubb kommer att visa hur man kan binda sin egen fluga, och även kasta rätt med spöet.

Rose-Marie Lundh, som nu jobbar på programmet tillsammans med kollegan Peter Frejhagen, hoppas att tillställningen kan bli en tradition.

– Vi skickade ut förfrågan till våra föreningar om de vill vara med i år och ett tiotal har tackat ja. Att ha en återkommande mässa kan leda till att ännu fler vill vara med nästa år, säger hon.