I november kom beskedet att öppna förskolan skulle pausa sin verksamhet i Borensberg under våren. Anledningen var oväntat stora barnkullar och en ökad efterfrågan på förskoleplatser. För att kunna bemöta behovet valde kommunen att prioritera om i verksamheten och istället använda öppna förskolans lokaler, i förskolan Rödluvan, till ordinarie förskoleverksamhet.

– Vi räknar med att dra igång verksamheten igen till hösten, kommenterade verksamhetschef Yvonne Larsen beslutet i november och hänvisade då till utökade öppettider på öppna förskolan i Motala.

 

Artikelbild

| Förskolelärarna Mikaela Hugsén och Therese Ståhlgren tillsammans med bibliotekarien Linda Kardell.

Trots att de inför våren stod utan lokal ville öppna förskolans personal behålla den lokala förankringen i Borensberg.

– Vi ville inte släppa det helt. Vi har verksamhet i Motala, men många åker inte dit, berättar förskoleläraren Mikaela Hugsén.

Personalen tog därför kontakt med biblioteket för att se över möjligheterna till samverkan i deras lokaler. Biblioteket, som sedan tidigare bedriver sagostund för barn 3-5 år, var positiva till förslaget.

– Det finns ett behov att föräldrarna träffas, säger bibliotekarien Linda Kardell.

 

Genom att använda bibliotekets lokaler kan nu öppna förskolan fortsätta verksamheten i Borensberg, om än i mindre omfattning. Öppna förskolan kommer framöver hålla öppet tisdagar mellan 9-11 och vänder sig under våren till barn mellan 0-2 år.

– Resten har vi öppet i Motala, berättar Mikaela Hugsén och förklarar att verksamheten kommer påminna om det som tidigare kallades babycafé.

– Vi står för sång, rytmik och det sociala. Sen kommer det nog bli lite mer fokus på litteratur. Vi får helt enkelt se vad föräldrarna vill ha, säger hon.

 

I tisdags var första öppetdagen. Redan innan klockan slagit nio var den utfällda lekmattan full av föräldrar och barn.

– För mig var det givet att gå hit, berättar Louise Palmquist som tagit med sig dottern Ella, nio månader, till nyöppningen. Hon är en av de som varit regelbunda besökare under höstterminen.

– Jag trodde inte jag skulle tycka att det var så viktigt, men det är det man längtar till hela veckan, säger hon.

Och öppna förskolan fyller flera behov. Ellinor Reklingsholmen är nyinflyttad till orten och besöker verksamheten för första gången.

– Jag är jätteglad att det finns. Det är så betydelsefullt när man flyttar hit för att träffa folk som vuxen, säger hon.