Tidningen har tidigare kunnat berätta om tekniska nämnden som har en rad påpekanden om planerna på ett stort husbygge på hamnparkeringen. Bland annat ville de invänta en trafikutredning och påpekar att huset är för stort om man vill bevara Platens solfjäderform i centrum.

Bildningsnämnden har också hanterat ärendet och menar att anpassningarna av huset som gjorts varit bra och tagit hänsyn till Motalabornas åsikter.

– Det är positivt att man tagit till sig av de synpunkter som kommit vad gäller husets anpassning till kulturmiljön, säger nämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Samtidigt har också bildningsnämnden synpunkter. De tänker på de många evenemang som hålls på parkeringen.

– Vi flaggar till tjänstemännen och plan- och miljö att det kan finnas en risk för konflikter mellan boende och evenemangsarrangörer och/eller gäster. Vi kan inte ställa krav i den här processen, men vi vill ändå uppmana plan- och miljö att inför beslutet titta på om man inte kan ställa krav på mer ljuddämpande material, säger Nicklas Rudberg.

Vidare menar bildningsnämnden att de som ordnar evenemang kanske behöver vara beredd att använda andra ytor, exempelvis Stora torget, Råssnäs och Bondebacka, säger Nicklas Rudberg.