Det handlar om ett omfattande grävarbete och Östermalmsgatan kommer att vara helt stängd för genomfart i upp till sex veckor på sträckan mellan Charlottenborgsvägen och Västra Esplanaden.

Under tiden vägen är avstängd kommer busstrafiken att omdirigeras via Magasinsgatan. När det gäller övrig trafik kommer ingen omdirigering att ske då det saknas bra genomfartsvägar som kan ta emot så mycket trafik. Istället är det upp till varje bilist att själv planera alternativa färdvägar under avstängningstiden.

De fyra planerade etapperna fram till Charlottenborgsvägen beräknas vara klara till nästa sommar, men hela reparationsarbetet längs Östermalmsgatan beräknas pågå i flera år.