Turerna har varit många inom SD i Motala/Vadstena. Inför valet av kandidater till kommunvalet ville valberedningen peta nuvarande gruppledaren Joakim Pripp och toppnamnet från 2014, Fredrik Lantz, helt från listan. Förslaget väckte reaktioner, men vid årsmötet drevs en alternativ lista igenom där Pripp och Lantz återfanns i toppskiktet.

Årsmötet överklagades till partiledningen i Stockholm som efter anklagelser om att mötesdeltagare försökt påverka andra personer i hur de skulle rösta och att det skulle ha spridits nedvärderande information om vissa kandidater valde att ogiltigförklara hela årsmötet. Man menade helt enkelt att det fanns risk att mötet inte gått demokratiskt till. Det innebar att den lista till kommunfullmäktigevalet som klubbats förklarades ogiltig. Den tidigare styrelsen blev då tillfälligt återinstallerad och fick nio dagar på sig att kalla till ett nytt årsmöte där man ännu en gång skulle rösta om vilka som ska få kandidera för SD i kommunvalet.

Kallelsen skickades dock ut för sent för att partiet ska hinna skicka in sin lista till valmyndigheten. I ett meddelande till medlemmarna i Motala och Vadstena förklarar interimsstyrelsen att vissa val därmed överlåts till distriktet i Östergötland att avgöra.

Marcus Lejonqvist, tf ordförande för SD i Motala/Vadstena, vill inte uttala sig om varför beslutet nu inte kommer att tas lokalt. Istället hänvisar han till riksombudsman Mikael Strandman i Norrtälje.

Styrelsen hade över en vecka på sig att skicka en kallelse till årsmötet. Varför skickades den två dagar för sent?

– Man hade svårt att få ihop en beslutsmässig styrelse så att man kunde bestämma ett nytt datum. Att det blev två dagar för sent kan man lösa med valmyndigheten, säger Mikael Strandman.

Efter flera samtal med Marcus Lejonqvist ändrar sig dock Mikael Strandman. Nu ska man inte försöka ha någon dialog med valmyndigheten.

– Nej, man gjorde bedömningen att man inte skulle hinna och då tog man beslutet att kommunlistan skulle tas av distriktet, säger Mikael Strandman.

Är det rätt att partiets kommunlista beslutas av andra än av partimedlemmarna i kommunen?

– Det är synd att det har blivit så här, men mötet som hölls bedömdes ju inte demokratiskt heller, säger Mikael Strandman.

Vilken kännedom har ombuden på distriktet om kandidaterna i Motala när de nu ska göra valet?

– Vi är ju ändå en begränsad skara som är politiker inom SD så jag tror att man har ganska bra koll.

I Motala har det varit två falanger som kämpat om makten över listan. Är det här ett försök från den ena sidan att få igenom sin vilja?

– Jag hoppas att det inte är så. Jag får ju tro dem när de säger att de inte kunde få ihop en styrelse förrän två dagar efter att kallelsen skulle vara skickad. Det bästa hade ju naturligtvis varit om mötet inte behövt ogiltigförklaras, säger Mikael Strandman.

Vad har du för bild av läget inom SD i Motala?

– Det har varit rörigt, men jag hoppas att det ska bli bättre. Men jag är inte heller insatt i alla turer som har varit, säger Mikael Strandman.

Ni deltar i ett val för att vinna makten i kommunen. Vilken bild får väljarna av hur ni ska klara det när ni har svårt att lösa situationer inom er egen grupp?

– Jag tror inte att den här situationen är unik för SD. Falangstrider finns inom alla partier i olika kommuner, säger Mikael Strandman.