Alliansen, med Moderaterna i spetsen, har deklarerat att man tänker ta över det politiska styret i Motala. Nu kommer emellertid Sverigedemokraterna med ett överraskande utspel. ”SD Motala stödjer i nuläget S, MP, V utan nya krav”, skriver den lokala partiavdelningen i ett pressmeddelande. Med sina sex mandat är SD vågmästare i fullmäktige.

Vi har sökt Johnny Karlberg (SD) för att reda ut varför partiet tar ställning nu.

Varför gör ni det här ställningstagandet nu?

– Framförallt känner vi att vi kan påverka mest på det sättet, det är väl det enkla svaret, säger Johnny Karlberg.

Har ni varit i kontakt med någon från S, MP och V och berättat om ert ställningstagande?

– Nej, jag har bara varit i kontakt en gång. Precis efter valet kontaktade jag Socialdemokraterna och hade lite krav som jag ville att de skulle svara ja eller nej till om vi skulle stödja dem, men de var inte intresserade.

Nu väljer dock Sverigedemokraterna i Motala att stödja S, MP och V utan krav.

– Nu blir det mer villkorslöst. Vi har ingen vinning av att Moderaterna styr och vi har ingen vinning av att krångla till saker heller. Vi sitter i samma sits som innan, ingen vill prata med oss. För vår del spelar det ingen roll vem som styr, men vi känner dock att om det gamla styret skulle fortsätta att styra så skulle det gynna oss som parti och våra väljare på ett bättre sätt. Så har vi resonerat.

Samtidigt påpekar partiet, i pressmeddelandet, att eventuella händelser på riksdagsnivå skulle kunna påverka partiets synsätt på lokal nivå ända fram till den 15 oktober då fullmäktige har sitt första möte.

Kan du förklara vad ni menar med, vad är det som kan förändras?

– Det skulle ju kunna vara så att Alliansen spricker och M och KD går ihop och vill styra till exempel och att det skulle ge någon signal nedåt mot kommuner och landsting att nu är det okej att gå ihop i en allians med SD. Det skulle kunna vara en sak som skulle kunna påverka hur vi ställer oss, säger han.

Så om man skulle släppa in SD på riksnivå så blir det annat förhandlingsläge på lokal nivå, är det så du menar?

– Ja, om de andra partierna väljer att sitta ner och diskutera och då kan det ju såklart ändra sig, säger han.

Nu vill partiet avvakta och se vad deras ställningstagande kan leda till.