Turerna är många inom Sverigedemokraterna i Motala/Vadstena. Valberedningen som tagit fram ett förslag på lista inför kommunvalet föreslog att dagens toppnamn Joakim Pripp och Fredrik Lantz skulle petas helt. Men på årsmötet förändrades läget helt och en alternativ lista med såväl Pripp som Lantz antogs. Historien slutar dock inte där.Mötets beslut överklagades till partiets verkställande utskott i Stockholm.

– Man vände sig upp till partiledningen i Stockholm därför att man tydligen tyckte att mötet inte gått till på rätt sätt. Man ansåg tydligen att mötet gått odemokratiskt till, säger Marcus Lejonqvist som nu går in som tf ordförande i SD Motala/Vadstena.

Enligt initierade uppgifter till oss ska överklagan bland annat grundats på att det innan mötet delades ut skriftlig information om olika kandidater vilket ansågs innehålla kränkningar. En annan anledning som ska ha angetts var att man på felaktiga grunder skulle ha voterat om att inte bevilja den tidigare styrelsen ansvarsfrihet. Slutligen ska det också framförts i överklagan uppgifter om mötesdeltagare som ska ha fyllt i andras röstsedlar och muntligt uppmanat andra att rösta på vissa kandidater.

Artikelbild

| SD:s årsmöte i Motala ogiltigförklaras av partiledningen i Stockholm.

Efter att Sverigedemokraternas verkställande utskott utrett överklagan beslutade de att ogiltigförklara hela mötet.

– Det gör att inga listor eller val som gjordes då gäller. Därför måste vi snabbt ha ett helt nytt årsmöte. Det finns inget datum för det ännu, men det kommer att ske väldigt snart, säger Marcus Lejonqvist.

Vad händer om ni inte kommer överens då heller?

– Det hoppas jag att vi gör. Men skulle det vara så att vi inte hinner ha ett nytt möte innan listorna måste lämnas in till valmyndigheten så kommer distriktets årsmöte att avgöra vår lista, säger Marcus Lejonqvist.

Artikelbild

| Gruppledare Joakim Pripp.

Det har varit rörigt i SD, hur är läget egentligen?

– Nej, det är helt okej. Vi har inga större problem. Vi har kanske inte varit helt överens, men det har inte varit så mycket bråk, säger Marcus Lejonqvist.

Artikelbild

| Fredrik Lantz.

Fredrik Lantz som i dag sitter i kommunfullmäktige och socialnämnden och som i förra valet var med och toppade listan riskerar nu att än en gång väljas bort av det egna partiet. Han vill inte kommentera händelserna i partiet, men säger ändå:

– Jag vet i dagsläget inte om jag vill fortsätta som det är nu.

Gruppledare Joakim Pripp säger sig inte vara orolig för egen del, men tillägger:

– Jag är orolig att man inte följer de demokratiska spelreglerna.

Fotnot: Vi har sökt partiledningen i Stockholm men utan resultat.