Patienten lades in på Motala lasaretts psykiatrienhet och bältades på grund av aggressivt beteende. Efter en vecka hade hen fått andningssvårigheter och på intensivvårdsavdelningen vid US i Linköping konstaterades akut njursvikt, lunginflammation samt blodpropp i ett ben. Det ledde till behandling i respirator, dialys, antibiotika och blodförtunning.

Händelsen har nu resulterat till en lex Maria-anmälan, där det står att fastspänningen sannolikt bidrog till diagnoserna.

Enligt anmälan drabbades patienten även av akut njursvikt men samband mellan den och fastspänningen har inte kunnat fastställas. Det fanns även misstanke om ytterligare en blodpropp i lungcirkulationen.